Kontakt

Riaditeľ spoločnosti:
Telefón:
e-mail:

Asistentka:
Telefón:
e-mail:

Obchodný riaditeľ :
Telefón :
e-mail :

Predaj:
Telefón:
e-mail:

Obchodná kancelária Bratislava:
Telefón:
e-mail:

Zákaznícky servis, fakturácia, predaj:
Telefón:
e-mail:

Marketing manažér:
Telefón:
e-mail:

Technický manažér:
Telefón:
e-mail:

Manažér nákupu:
Telefón:
e-mail:

Vedúci logistiky:
Telefón:
email:

Vedúci výroby:
Telefón:
e-mail:

Príprava výroby:
Telefón:
e-mail:

IT:
e-mail:

Ing. Jozef Košut
035 773 1094
jozef.kosut@olymps.com

Kristína Mohošová
035 773 1094
kristina.mohosova@olymps.com

Mgr. Jakub Horváth
0911 921 796
jakub.horvath@olymps.com

Ing. Ľubomír Košík
0903 253 906
lubomir.kosik@olymps.com

Mgr. Peter Leibner
0903 731 769
peter.leibner@olymps.com

Ing. Katarína Adamická
0911 230 029
katarina.adamicka@olymps.com

Marta Košutová
0911 892 285
marta.kosut@olymps.com

Ivan Kottra
0911 429 429
ivan.kottra@olymps.com

Linda Kinczerová
035 773 1094
linda.kinczerova@olymps.com

Tibor Uňatinský
0911 734 008
tibor.unatinsky@olymps.com

Ing. Peter Koštialik
0911 120 294
peter.kostialik@olymps.com

Tomáš Domján
035 773 1094
tomas.domjan@olymps.com

administrátor
admin@olymps.com